Kwasica krów mlecznych

Podostra kwasica żwacza, znana także jako SARA (Subacute Ruminal Acidosis), stanowi poważne schorzenie metaboliczne spowodowane niefizjologicznym obniżeniem pH płynu żwacza poniżej 5,5. Główną przyczyną tego niekorzystnego stanu jest błędne żywienie zwierząt. Szczególnie dotyczy to nieprawidłowego zarządzania żywieniem stada wysokowydajnych krów mlecznych oraz niewłaściwego sporządzania dawek pokarmowych dla tej grupy zwierząt. W pierwszym przypadku problem występuje, …

Kwasica krów mlecznych Czytaj więcej „